روستای بیجاربسته سر در شهرستان لاهیجان در بخش مرکزی

روستای بیجاربسته سر

بیجاربسته سر روستایی از توابع دهستان لیالستان بخش مرکزئ شهرستان لاهیجان در استان گیلان است. این روستا در سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای کد آماری کدآماری بوده است.

وضع طبیعی، راه و سکونت روستای بیجاربسته سر

وضع طبیعی روستای بیجاربسته سر، دشتی می باشد و راه زمینی آن جاده آسفالته، راه آهن ندارد، راه آبی ندارد گزارش شده است. این آبادی به لحاظ نوع سکونت جاده آسفالته می باشد (برای سکونتهای موسمی ماه و ماه به ترتیب برای شروع و خاتمه ی مدت سکونت گزارش شده است).

اطلاعات آموزشی، فرهنگی و ورزشی روستای بیجاربسته سر

آبادی مذکور طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، دبستان ندارد، راهنمایی پسرانه ندارد، راهنمایی دخترانه ندارد، راهنمایی مختلط ندارد، دبیرستان پسرانه ندارد، دبیرستان دخترانه ندارد، کتابخانه ندارد و مکان ورزشی ندارد.

اطلاعات مذهبی، سیاسی و اداری روستای بیجاربسته سر

در روستای بیجاربسته سر تعداد مسجد دارد، امامزاده دارد، سایر اماکن مذهبی مسلمانان ندارد ، اماکن مذهبی سایر ادیان ندارد، شورای اسلامی روستا دارد، مرکز خدمات جهاد کشاورزی ندارد و شرکت تعاونی روستایی ندارد.

اطلاعات تاسیسات و زیرساخت های روستای بیجاربسته سر

این آبادی برق دارد، گاز لوله کشی ندارد، آب لوله کشی ندارد و سیستم تصفیه ی آب ندارد.

اطلاعات درمانی و بهداشتی روستای بیجاربسته سر

آبادی بیجاربسته سرحمام عمومی ندارد ، مرکز بهداشتی درمانی ندارد، داروخانه ندارد، خانه ی بهداشت دارد، مرکز تسهیلات زایمانی ندارد، پزشکندارد ، دندانپزشک ندارد، دندانپزشک تجربی یا دندانساز ندارد، بهیار یا مامای روستایی ندارد، بهداشتیار دارد، بهورز دارد، دامپزشک ندارد، تکنسین دامپزشکی ندارد.

اطلاعات مخابرات و ارتباطات روستای بیجاربسته سر

این روستا صندوق پست ندارد، دفتر پست ندارد، دفتر مخابرات ندارد، دسترسی عمومی به اینترنت ندارد، دسترسی به وسیله ی نقلیه ی عمومی ندارد و دسترسی به روزنامه و مجله ندارد.

اطلاعات بازرگانی و خدمات روستای بیجاربسته سر

فروشگاه تعاونی ندارد، بقالی دارد، نانوایی ندارد، گوشت فروشی ندارد، قهوه خانه دارد، بانک ندارد و تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی ندارد.

اطلاعات اجتماعی روستای بیجاربسته سر

تعداد خانوار در روستای بیجاربسته سرمعادل ۴۵ خانوار و جمعیت آن ۱۳۴نفر می باشد، بطوریکه ۶۴نفر از آن را مردان و ۷۰نفر آن را زنان تشکیل می دهند. از جمعیت ۱۳۴نفری این آبادی مرد ۶ ساله وبیشتر ۶۳نفر، زن ۶ ساله وبیشتر ۶۹نفر، مرد باسواد ۳۹نفر، زن باسواد ۳۴نفر، مرد محصل ۱۳۴نفر و زن محصل ۱۲نفر می باشند.

از کل جمعیت روستای بیجاربسته سر، مرد ۱۰ ساله وبیشتر ۶۱نفر، زن ۱۰ ساله وبیشتر ۶۵نفر، مرد۱۴-۱۰ ساله ۹نفر، مرد۲۹-۱۵ ساله ۱۴نفر، مرد ۶۴-۳۰ ساله ۲۳نفر، مرد ۶۵ ساله وبیشتر ۱۸نفر، زن۱۴-۱۰ ساله ۵نفر، زن۲۹-۱۵ ساله ۲۱نفر، زن ۶۴-۳۰ ساله ۲۵نفر، زن ۶۵ ساله وبیشتر ۱۹نفر، دارای همسر ۸۰نفر، بی همسر براثرفوت ۶نفر، بی همسر براثرطلاق ۲نفر و هرگز ازدواج نکرده ۳۸نفر می باشد.

اطلاعات اشتغال روستای بیجاربسته سر

وضعیت اشتغال در روستای روستا اینطور گزارش گردیده است که مرد شاغل ۳۹نفر، زن شاغل ۱۱نفر، مرد بیکار ۲نفر و زن بیکار ۴ نفر می باشد.

اطلاعات تعداد و متراژ واحدهای مسکونی روستای بیجاربسته سر

• تعداد واحد مسکونی: ۴۱ واحد
• مساحت زیربنا-۵۰ وکمتر: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-۵۱تا۷۵: ۲۱ واحد
• مساحت زیربنا-۷۶تا۸۰: ۱۶ واحد
• مساحت زیربنا-۸۱تا۱۰۰: ۴ واحد
• مساحت زیربنا-۱۰۱تا۱۵۰: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-۱۵۱تا۲۰۰: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-۲۰۱تا۳۰۰: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-۳۰۱تا۵۰۰: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-۵۰۱ و بیشتر: ۰ واحد
• مساحت زیربنا-اظهار نشده: ۰ واحد

اطلاعات نوع محل سکونت، کار روستای بیجاربسته سر

• نوع خانوار-معمولی ساکن: ۴۵ خانوار
• نوع خانوار-گروهی: ۰ خانوار
• نوع محل سکونت-واحد مسکونی: ۴۵ خانوار
• نوع محل سکونت-چادر: ۰ خانوار
• نوع محل سکونت-کپر: ۰ خانوار
• نوع محل سکونت-آلونک: ۰ خانوار
• نوع محل سکونت-سایر: ۰ خانوار
• محل کاریاتحصیل -همین شهر: ۳۴خانوار
• نوع محل سکونت-شهردیگر: ۲۲ خانوار
• نوع محل سکونت-آبادی دیگر: ۸ خانوار

5 ازانتخابت متشکرم!