روند تاریخ ایران

[box type=”shadow”]روند تاریخ ایران

جنگ های ایران و اعراب
جنگ ذوقار: خسرو پرویز در زمان قشون کشی به روم شنید که نعمان ملک حیره دختر زیبایی دارد و خواست با دخترش ازدواج کند. نعمان راضی نشد و به طایفه ی شیبانی پناه برد. بین قشون ایران و اعراب چندین دفعه جنگ شد که اعراب پیروز شدند و این اولین بار بود که اعراب قشون ایران را شکستند.[/box]
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

بررسی سه هزار سال تاریخ جنگ های ایران….

[box type=”shadow”] بررسی سه هزار سال تاریخ جنگ های ایران….

جنگ با یونان

تاریخ ایران جنگ‌ایران

ایران در زمان داریوش در شرق و غرب به حداکثر توسعه جغرافیایی خود رسید. اگرچه نبردهای شرقی و شمال شرقی ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود، اما نفوذ به داخل خاک اروپا و به انقیاد درآوردن صدها جزیره و شهر کوچک دریای مدیترانه، اژه و جنوب اروپا نیز کار کوچکی نبود، به ویژه آنکه طغیان مجدد این دولت شهرها هزینه سنگین دیگری را به ایران تحمیل کرد.[/box]
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

تاریخ جنگهای ایران

[box type=”shadow”]تاریخ جنگهای ایران

تاریخ جنگهای ایران با تاپیک ایران در گذر تاریخ فرق دارد و صرفا در هر پست شرح بسیار مختصری از جنگی خاص داده میشود تا جوانان ما از رشادتها و جنگاوریهای دلاورمردان این مرز و بوم آگاه باشند.[/box]
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم