دودمان لیائو-کشورچین

[box type=”shadow”]دودمان لیائو
با نابودی دودمان تانگ ، مردم ختای یا خیتان ، که دسته‌ای از صحرانشینان مغول به حساب می آمدند ، در شمال چین حکومتی مستقل تشکیل دادند. دودمان لیائو از همان آغاز کار به توسعه‌طلبی ارضی توجه زیادی نشان داد؛ برای مثال ، آبائوجی ، موسس این دودمان ، حکومت بالهائه را که در اصل دولتی کره‌ای در شمال شبه جزیره کره بود ، از میان برداشت.[/box]
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!

عصر ده پادشاهی و پنج دودمان

[box type=”shadow”]عصر ده پادشاهی و پنج دودمان
عصر ده پادشاهی و پنج دودمان به دوره ای از تاریخ چین گفته می شود که از زمان سقوط امپراتوری تانگ در ۹۰۷ میلادی آغاز شد و تا ۹۶۰ میلادی ،با روی کارآمدن دودمان‌های لیائو و سونگ ، به طول انجامید.[/box]
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!

امپراتور ژنزونگ (سونگ)

[box type=”shadow”]امپراتور ژنزونگ (سونگ)
چین در زمان حکومت او وضعیت مطلوبی یافت و قدرت نظامی آن به شدت تقویت شد. البته در زمان فرمانروایی امپراتور ژنزونگ برخورد سیاسی و نظامی میان سونگ و دودمان لیائو شدت گرفت که سرانجامی جز تحقیر و شکست برای سونگ به ارمغان نیاورد.
[/box]
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!

امپراتور تائی‌زونگ (سونگ)

[box type=”shadow”]امپراتور تائی‌زونگ (سونگ)
امپراتور تائی‌زونگ توجه زیادی نسبت به نظام اداری کشور داشت. او به عنوان فردی سخت‌کوش شناخته شده که درباره نظام تعلیم و تربیت در داخل چین نیز اهتمام زیادی به خرج داد. برنامه عظیم او برای به پیش بردن کشور از این قرار بود :[/box]
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

درباره آفریقا

[box type=”shadow”]درباره آفریقا

اودری اسمیدلی ترجمه ی سعید بهجت

مردم
اکنون، آفریقا تا حد زیادی به عنوان زادگاه انسانواره ها (گونه زیستشناختی که انسان های مدرن به آن تعلق دارند)، شناخته شده است. شواهد باستان شناسی نشان می دهند که این قاره به مدت ۴ میلیون سال یا بیشتر مسکن انسان ها و اجداد انسان واره آنها بوده است.[/box]

ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!