درباره آذربایجان شرقی

درباره شهریامچی

یام و یامچی در سفرنامه مارکوپولو( بخش دوم)

یام و یامچی در سفرنامه مارکوپولو( بخش دوم)
تحقیق و پژوهش : علی میرزامحمدی
دانشجوی سال آخر دکتری جامعه شناسی
________________________________________
اشاره
در بخش اول این مقاله اشاره کردیم که مارکو پولو یک تاجر و جهانگرد ونیزی در قرن سیزدهم میلادی توصیف بسیار دقیقی از سیستم یام به ما داده است که می تواند به ما کمک کند تاریخ یام و یامچی را با دقت بیشتری بررسی کنیم.در بخش دوم مقاله ما توصیف ماکوپولو را از سیستم یام و همچنین دیزج های اطراف آن و افرادی که به عنوان مردان یام ( دوندگان و پیکهای سریع السیر) فعالیت داشتند در یکجا تقدیم دوستان می کنیم.
علی میرزامحمدی ادامه مطلب …

درباره شهرکوزه‌کنان

کوزه‌کنان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شبستر قرار دارد. شهر کوزه‌کنان در استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر قرار دارد. فاصلهٔ آن با مرکز استان تبریز ۷۵ کیلومتر و با مرکز شهرستان ۱۲ کیلومتر است. ادامه مطلب …