درباره شهر بستان‌آباد آذربایجان

شهرستان بستان آباد در محل شهر باستانی و گمشده «اوجان» بنا شده است. بستان آباد از کشاورزی و دام داری نسبتا” خوبی برخوردار است ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم