درباره شهر جوان‌ قلعه

هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۸/۹۲ مصوب کرد:
-روستای جوان قلعه مرکز بخش قلعه چای شهرستان عجبشیر به شهر تبدیل و به نام شهر جوان قلعه نامیده می شود. ادامه مطلب …0 می پسندی؟