دوزدوزان

ارسل توسط:اسلوب دردوزدوزان, شهرها

جمعیت : ۳۵۶۱
کد تلفن : ۴۳۲
دوزدوزان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است. دوزدوزان از شهرهای بخش مهربان شهرستان سراب است.
موقعیت جغرافیایی ادامه مطلب …

0 می پسندی؟