درباره شهردوزدوزان

دوزدوزان

ارسل توسط:اسلوب دردوزدوزان, شهرها

جمعیت : 3561
کد تلفن : 432
دوزدوزان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است. دوزدوزان از شهرهای بخش مهربان شهرستان سراب است.
موقعیت جغرافیایی ادامه مطلب …0 می پسندی؟