درباره شهر لیقوان

روستای لیقوان در ۳۰کیلومتری جنوب شهر تبریز قرار دارد در طی سرشماری که در آبان سال ۱۳۹۰انجام شد جمعیت حدود:۵۷۵۲ نفر وتعداد خانوار :۱۵۰۰خانوار برآورد شد البته چون در این سرشماری کسانی که مدت اقامتشان درروستای لیقوان کمتر از شش ماه بود مد نظر قرار نگرفت که اگر آنها هم سرشماری می شدنند جمعیت این روستا بیش از۶۰۰۰نفر می شد. ادامه مطلب …0 می پسندی؟