درباره شهرباروق

مختصات جغرافیایی باروق

مطابق تقسیمات کشوری ُباروق تا سال ۱۳۶۹ از توابع ملکان در آذربایجان شرقی بود از آن موقع تابع شهرستان میاندواب گردید و مختصات جغرافیایی آن بشرح زیر می باشد ادامه مطلب …0 می پسندی؟