درباره شهرنوشین‌

تاریخچه مختصر شهرستان پلدشت(قسمت اول)
از تاریخ دقیق بنای شهرستان پلدشت اطلاع دقیقی در دست نیست ولی آنچه مسلم است منطقه ای که هم اکنون ما به عنوان پلدشت می شناسیم ادامه مطلب …