درباره شهرمشگین‌شهر

شهرستان مشگین‌شهر از شهرستان‌های استان اردبیل است.

Question book.svg
در متن این مقاله از هیچ منبع و مأخذی نام برده نشده‌است. شما می‌توانید با افزودن منابع برطبق اصول اثبات‌پذیری و شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به ویکی‌پدیا کمک کنید. مطالب بدون منبع ممکن است در آینده مورد چالش قرار گیرند و زدوده شوند. ادامه مطلب …

0 می پسندی؟