درباره شهرهشجین

هشجین از شهرهای استان اردبیل ایران است. شهر هشجین مرکز بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل در شمال غرب ایران است.

محتویات [نهفتن]
۱ جغرافیا
۱.۱ وجه تسمیه
۲ مردم
۲.۱ زبان
۲.۲ مذهب
۲.۳ جمعیت
۲.۴ آداب و رسوم
۳ اماکن دیدنی
۴ منابع
۵ پیوند به بیرون
جغرافیا ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم