درباره شهر زیباشهر(اصفهان)

تاریخچه و وجه تسمیه

شهر زیباشهر در سال ۱۳۸۱ از تجمیع سه روستای بزرگ خولنجان ، لنج و آدرگان تحت عنوان یک نقطه شهری به نام زیباشهر تاسیس گردید و مرکز بخش گرکن جنوبی می باشد .

ادامه مطلب …

0 می پسندی؟