درباره شهرعلویجه

علویجه شهری است در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد استان اصفهان. این شهر جمعیتی بالغ بر یازده هزار نفر دارد.

در دهه‌های اخیر میوه هلوی علویجه مشهور بوده است. بیشتر جوانان آن در کارخانه‌ها شاغل هستند.

این شهر دارای دو دانشگاه پیام نور و جامع علمی کاربردی، دو هنرستان کاردانش،یک هنرستان فنی و حرفه ای،دو کانون فرهنگی، دو دبیرستان و دو آموزشگاه راهنمایی تحصیلی و ۴ مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه می‌باشد.

تاریخچه شهر

اگر چه قرائن و مدارکی همچون خرابه های مساکن قدیمی و قنوات دائر و بایری که مدت زمان طولانی از حفر آن میگذرد دال بر قدمت و سابقه تاریخی علویجه‌است ولی به علت در دسترس نبودن مدارک کتبی نمی توان در مورد قدمت آن با صراحت اظهار نظر نمود .

۱ ۲ ۳ ۰۱۷۰ ۰۷۷۰ ۰۸۹۰

۰۱۶ ۱۷۶ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۴ ۲۰۵ ۰۸۹۰

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم