درباره شهرمهاباد (اصفهان)

مهاباد شهری است در بخش مرکزی شهرستان اردستان استان اصفهان ایران.

منقول است که این شهر به دستور ماه بانو نوه‌ی رستم (پهلوان ایران باستان) ساخته شده‌است و در تاریخ پیشدادی ایران زمین به عنوان اولین پایتخت این مرز و بوم معرفی شده‌است.خرابه‌های آتشکده این شهر گواه بر قدمت و سابقه آن در قبل از اسلام می‌باشد. این شهر از توابع شهرستان اردستان می‌باشد و در فاصله ۱۴۵ کیلومتری اصفهان و ۲۲ کیلومتری اردستان قرار دارد در ضمن فاصله ی آن تا کاشان ۸۵ کیلومتر است. مهاباد از سال۱۳۷۲ دارای شهرداری شده‌است. اولین شهردار این شهر آقای عباس تقی زادگان بود که سابقه این کار را در شهر زواره نیز داشت و بعد از بازنشتگیِ ایشان آقای محمود خورشیدی عهده‌دار این مسئولیت شدند. شهردار فعلی این شهر آقای محمد رضا پورفتحعلی می‌باشد. بنابر نقل سینه به سینه و مشهور میان اهالی، مهاباد دو بار ویران شده‌است (مردم می گویند “آب سیاه” آن را نابود کرده است که شاید خروج لجن و نفت در محل دریایی بوده‌است که وجود آن دارای شهرت تاریخی است) و از این رو آثار باستانی زیادی در مهاباد فعلی وجود ندارد گرچه شواهد تاریخی حکایت از مرکزیت آن در منطقه دارند. بااین‌وجود آثاری از دو مهاباد ویران شده و نیز از دوره حیات تاریخی مهاباد سوم قابل مشاهده می باشند.در دوران پهلوی به هنگام تعیین یکی از روستاها برای مرکزیت شهرستانی در منطقه ابتداء مهاباد برگزیده می‌شود که به دلیل مخالفت خوانین منطقه این کار صورت نمی‌گیرد و سرآغازی بر ظلم به اهالی این شهر می‌شود.البته شواهد و قرائن حاکی از این است که مهاباد در آینده به استان جدید التاسیس کاشان ملحق شده و یکی از شهرستان های این استان می گردد.

۱_۴۱ ۷ ۱۲ ۱۰۱۷۳۷۳۲_۷۵۴۲۸۹۱۲۱۲۸۶۹۹۷_۸۴۷۵۶۹۲۲۲۲۹۹۶۳۹۶۹۳۹_n images IMG_۲۰۱۰۰۱۰۳_۰۸۱۱۳۸ [۱۶۰۰x1200]

ادامه مطلب …3 ازانتخابت متشکرم!