درباره شهر ورنامخواست

شهر ورنامخواست یکی از هشت شهر منطقهٔ لنجان در جنوب مرکز شهرستان زرین شهر وجنوب غربی استان اصفهان و در۱/۵ کیلومتری مرکز شهرستان در محور ارتباطی زرین شهرـ مبارکه بر روی جلگهٔ رسوبی زاینده رود واقع شده‌است.

۱۴۱۶۶۵۱۴۰۲_irantraveller-vatnamekhvaset1 ورنامخواست
ادامه مطلب …

3 ازانتخابت متشکرم!