درباره شهر کهریزسنگ

کَهریزسَنگ شهری است در بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان ایران. کهریزسنگ از قدمتی چند هزار ساله برخوردار است همانگونه که در یادداشت‌های بجا مانده از زرتشتیان ساکن کوه آتشگاه بر می‌آید قدمت این شهر به زمان هخامنشیان بر می‌گردد. ادامه مطلب …3 ازانتخابت متشکرم!