درباره شهر کوشک (اصفهان)

کوشک شهری است در بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر استان اصفهان ایران. == پیشینه تاریخی ==. ودر محله ی باچنال است به زیربازارچه معروف است که در چند سال اخیر با گسترش شهر تمامی اثار باستانی و منازل قدیمی در اثر کم توجهی شورا از بین رفت ادامه مطلب …16 ازانتخابت متشکرم!