درباره شهر گز (برخوار و میمه)

گز برخوار شهری است در بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه استان اصفهان ایران.
موقعیت جغرافیایی
شهر تاریخی گز در دشت نسبتاً مسطحی قرار گرفته که فاقد عوارض طبیعی است. این شهر به فاصله ۱۸ کیلومتری شمال اصفهان و کنار اتوبان جدید اصفهان – تهران واقع شده است. از نظر تقسیمات کشوری از توابع شهرستان «شاهین‌شهر و میمه» از استان اصفهان محسوب می‌گردد. ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم