درباره شهرگل‌دشت (اصفهان)

گُل‌دَشت شهری است در بخش مرکزی شهرستاننجف‌آباد استان اصفهان ایران.

نام اول این منطقه قلعه شاه بود و پس از انقلاب به شهرک امام تبدیل گردید. این شهر تا ۱۶ بهمن ۱۳۷۰، شهرک امام نام داشت که در آن تاریخ به عنوان شهر رسمیت یافت و نام آن به
[slide]گلدشت[/slide]
تغییر داده‌شد.1 بی نهایت سپاسگزارم