درباره شهریزدانشهر نجف آباد

نَجَف‌آباد(دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات) یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر سومین شهرستان پرجمعیت استان اصفهان و در مرکز این استان واقع شده است. نجف آباد دارای دو بخش مرکزی و مهردشت و۶شهر نجف آباد، گلدشت، جوزدان، علویجه، دهق و کهریزسنگ می‌باشد. نجف آباد در ۲۷ کیلومتری غرب اصفهان ودر در دشت وسیعی با شیب نسبتاً ملایم که از غرب به شرق کاهش می‌یابد و اطراف آن را کوهایی باارتفاع متوسط احاطه کرده‌است. قرار دارد. ادامه مطلب …

2 ازانتخابت متشکرم!