درباره ی اصفهان

درباره شهر کوشک (اصفهان)

کوشک شهری است در بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر استان اصفهان ایران. == پیشینه تاریخی ==. ودر محله ی باچنال است به زیربازارچه معروف است که در چند سال اخیر با گسترش شهر تمامی اثار باستانی و منازل قدیمی در اثر کم توجهی شورا از بین رفت ادامه مطلب …

درباره شهر کهریزسنگ

کَهریزسَنگ شهری است در بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان ایران. کهریزسنگ از قدمتی چند هزار ساله برخوردار است همانگونه که در یادداشت‌های بجا مانده از زرتشتیان ساکن کوه آتشگاه بر می‌آید قدمت این شهر به زمان هخامنشیان بر می‌گردد. ادامه مطلب …

درباره شهرکمشجه

کُمِشْجــِه شهری است در بخش برخوار شهرستان برخوار و میمه استان اصفهان ایران.

این شهر دارای معدن گچ خاکی است.
تاریخ شهر شدن
کمشجه در سال ۱۳۸۱ خورشیدی به عنوان شهر شناخته شد

متن مصوبه شهر شدن کمشجه از این قرار است ادامه مطلب …