درباره شهر طالقان

منطقه کوهستانی طالقان، به فاصله ۹۰ کیلومتری از کرج مرکز استان البرز ، دره کوهستانی و بزرگی بین دو رشته کوه واقع در طرفین آن (رشته کوه طالقان در جنوب و رشته کوه البرز مرکزی در شمال) و از غرب ارتفاعات کندوان جاده کرج به چالوس تا ۴۰ کیلومتری شرق قزوین گسترده است. رودخانه شاهرود قلب تپنده و مهمترین جریان آبی طالقان، از جمع شدن دهها نهر کوچک و بزرگ کوهپایه های دره طالقان تشکیل شده و از شمال شرقی به جنوب غربی در حال جریان است. در مرکز و پائین طالقان، دریاچه و سد طالقان، مهمترین ویزگی منطقه می باشد. طول و عرض جغرافیائی طالقان به ترتیب، ۳۶ درجه و ۱۲ دقیقه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی اعلام شده است
ادامه مطلب …

2 ازانتخابت متشکرم!