درباره شهر ماهدشت

تاریخچه ماهدشت

ماهدشت یکی از شهرهای کرج با جمعیت ۰۰۰/۵۵ نفری و مساحت۷ /۶۱۱۶ هکتاردر ۱۸ کیلومتری جنوب غربی کرج واقع شده است که در این مورد این شهر دهخدا در جلد دوازدهم کتاب لغت نامه میگوید : مردآباد دهی است از دهستان حومه بخش کرج شهرستان تهران در ۲۰ هزار گزی غرب کرج و محصولش غلات ، بن شن ،صیفی ،چغندر قند و شغل مردمش زراعت وکاخ مادر شاه ملعون و دو تپه باستانی و سه امامزاده در این شهر واقع شده است.

ادامه مطلب …

3 ازانتخابت متشکرم!