درباره شهر مشکین‌دشت

مِشکین‌دَشت شهری است در استان البرز ایران. مشکین‌دشت در بخش مرکزی شهرستان کرجقرار دارد.

روستای مشکین‌آباد در سال ۱۳۷۵ خورشیدی در تقسیمات کشوری به شهر ارتقا یافت و از آن پس مشکین‌دشت نامیده شد. ادامه مطلب …

5 ازانتخابت متشکرم!