درباره شهر تکاب

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان تکاب
شهرستان تکاب در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی و بین عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۴۸ دقیقه طول شرقی و ۴۶ درجه ۴۶ دقیقه و۴۷ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. ادامه مطلب …3 ازانتخابت متشکرم!