کنایه ها و ضرب المثل های رایج به صورت شعر-The irony of common proverbs and poetry

[box type=”shadow”]کنایه ها و ضرب المثل های رایج به صورت شعر

قرآن تمام را از الفِ الحمد تا سین من الجنه و الناس فراموش کرد.
کنایه از لاابالی و بی توجهی به دین
من خویشتن غرقه ام،چگونه غرقه ای دیگر دست گیرم!
معادل:خفته را خفته کی کند بیدار
من آنم که در پای خوکان نریزم / مرین قیمتی دُر نظم دری را
دلبستگی به زبان فارسی
ندانم جز این عیب مر خویشتن را/که بر عهد معروف روز غدیرم
اشاره به شیعه مذهب بودن[/box]
ادامه مطلب …6 ازانتخابت متشکرم!

ضرب المثل به لهجه پشتو-Hit the proverbial tone pasto

[box type=”shadow”] ضرب المثل به لهجه پشتو-Hit the proverbial tone pasto
د فقیر چه چیری ښه هلته ئی شپه
که ګدا د بل په غولی غرض نه کړه – سپی به نه که په ګدا باندی غرض
سپی که په خپل منځ کښی سره خوری خو فقیر ته ئی یوه وی
د سوال خواړه د پوزی وینی څټل دی
ورک شه هغه ورور چه له ډمانو غواړی پور[/box]
ادامه مطلب …10 ازانتخابت متشکرم!

ضرب المثل به گویش ترکیِ خراسانی -Dialect of Khorasani Turkish proverb

[box type=”shadow”]ضرب المثل به گویش ترکیِ خراسانی

ضرب المثل هایی که در زیر می آید طی یک کار میدانی فلکلور در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ در بین روستا های ترک زبان خراسانی انجام شده است ضربالمثل های زیر از ۷ روستای ترک زبان در اصراف شهر نیشابور جمع آوری شده است .( شهر خوار ، بوژان و اردوغش ۱۵ کیلومتری شرق نیشابور ، بشر آباد ، صوما و رشید آباد ۸ کیلو متری شمال شرق نیشابور ، باغ شن گچ ۱۰ کیلومتری شمال نیشابور .) سعی شده تمامی نوشته ها به زبان و لهجه ترکی خراسانی آورده شود.

.آللاهدان اوزولمییه نه اؤلوم یوخدور[/box]
ادامه مطلب …3 ازانتخابت متشکرم!

ضرب المثل به گویش(زبان) کرمانجی-Proverbs dialect ( language ) Kurmanci

[box type=”shadow”]ضرب المثل به گویش(زبان) کرمانجی-Proverbs dialect ( language ) Kurmanci

وله خادیه خا ناس نه ده کئر
سگ صاحبش رو نمیشناخت
خادئ طه گئر که ،ته لوه خئزانئ پئر که
خدا تو را بزرگ و قاطی همه بچه کنه
خاندئنئ که ران و لیسطئنئ سان
خواندن خرها و رقصیدن سگها
خئزان گه ره ئه ل بوحه[/box]
ادامه مطلب …3 ازانتخابت متشکرم!

ضرب المثل به زبان عربی-Hit by the Arabic proverb

[box type=”shadow”]ضرب المثل به زبان عربی
توجه کنید این نوشتار در مورد(اقلیت) اعراب ساکن خراسان است.

نقشه اعراب ساکن خراسان
لا تمت نفسک بالاباطیل
درونت را با اراجیف نمیران.
صم هن الدنیا و افطر فی الآخره
از دنیا روزه گیر و در اخرت افکار کن[/box]
ادامه مطلب …3 ازانتخابت متشکرم!

ضرب المثل زابلی-Hit the proverbial Zabli

[box type=”shadow”]ضرب المثل زابلی-Hit the proverbial Zabli
قند و قروتْ یَکیهَ:
خوب و بد برایش فرقی ندارد.
دُوز وَ کْلاه خواه پَرِدارَه
آدم خلافکار خودش را لو می‌دهد.
گندم و گیاه
به واسطه‌ یک نفر به فرد دیگری نیز خیری برسد.
درَوِ کهِ ندِیَه مَنگالِ ترَ نمِشکَنه[/box]
ادامه مطلب …5 ازانتخابت متشکرم!