شیوه های خطر زدایی در سفر

[box type=”shadow”]دعا برای حفاظت و سلامتی در سفر

ای محمد، هر کسی بخواهد برای انجام کاری از خانواده اش خارج شده مسافرت کند و می خواهد که من در سفر او را به سلامت نگهدارم و حاجتم های او را روا کنم. پس هنگام حرکت برای مسافرت بگوید:
[/box]
ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!