عکس هایی از بزرگ ترین پل های دنیا-Photo greatest bridges in the world

عکس هایی از بزرگ ترین پل های دنیا-Photo greatest bridges in the world

پل ساراتوف در سراسر رودخانه ولگا در ساراتوف ، روسیه طولانی ترین پل در اتحاد جماهیر شوروی پس از افتتاح آن در سال 1965 بود.طول آن 2،803.7 متر است .

پل ساراتوف در سراسر رودخانه ولگا در ساراتوف ، روسیه طولانی ترین پل در اتحاد جماهیر شوروی پس از افتتاح آن در سال ۱۹۶۵ بود.طول آن ۲،۸۰۳٫۷ متر است .

ادامه مطلب …4 ازانتخابت متشکرم!