ادیان و نام کتابهای آسمانی انبیاء-Religious scriptures called prophets

[box type=”shadow”] ادیان و نام کتابهای آسمانی انبیاء

خداوند متعال پیامبران خود را همراه با کتاب آسمانی و قوانین بر مردم نازل کرد تا مردم را به راه و رسم زندگی درست که تأمین کننده سعادت ابدی آنهاست آشنا کنند و آنها را تعلیم و تربیت و تزکیه نمایند و از کج روی و انحراف و متابعت هوی نفس و شیطان باز دارند،[/box]
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم