اس ام اس حسرت۱۰-۱۰ SMS regret

روزهایم مثل هرروزم گذشت ومن هنوزم که هنوز است
همان آشفته احوال وپریشانم.
دلیل این همه آشفتگی را هم نمی دانم.
ولی حسرت به دل دارم که روزی رو کنم راز درونم را
به یاری که نمی داند برایش زنده می مانم
به خودسیلی زدم محکم ترازهرروز این دفعه،که برگردم به دورانم!
خداوندا برایم راهی ازبیراهه پیدا کن
که آواره شدم در خویش واز بی مهری یارم
کنون ویران ویرانم.

ادامه مطلب …

1 بی نهایت سپاسگزارم

اس ام اس حسرت۹-۹ SMS regret

مهر چشمانت گذشت و خستگی ها سررسید
فصل برگ زردش آمد خنده هایم را درید
آخر این بی مهری ات جان پرستو را گرفت
روحش از ایوان سردم همچو مهرت پر کشید
برگها مثل دلم سرشار از دلتنگی اند
می توان امشب ز چشمم دامنی الماس چید
در حیاط خانه هر شب سنگ بر گل می زنم
با کدامین شعر لبخند تو را از من خرید؟
تا ابد در حسرت آغوش تو جان می کنم
کاش می گفتی چرا مهرت ز تقویمم پرید……..

ادامه مطلب …

0 می پسندی؟

اس ام اس حسرت۷-۷ SMS regret

قدری نهان گریست

آهستـه ولی الامان گـریست

در آینه ی دل به تماشای من نشست

یک نوحه خواند در نظرم ناله کشید آسمان گریست

دلگیر گشتم از همه حتّی ز خویشتن

وقتی که یارم آنچنان گریست

وقتی روان گریست

. ادامه مطلب …

0 می پسندی؟

اس ام اس حسرت۶-۶ SMS regret

در زمان تولدم گفتند،که دعاهای ما اجابت شد

به پدر مادرتهی دستم،هدیه ای از خدا عنایت شد

من شدم زاده غم و سختی،من شدم ابتدای بدبختی،

، شاید این سرنوشت من بوده ست که مرا نا نوشته قسمت شد

ادامه مطلب …

0 می پسندی؟

اس ام اس حسرت۵-۵ SMS regret

۱
مشتی از آب رودخانه
دردستان تو
بانگاهی پراز حس خواستن
وآبشارتنم
شانه به شانه ی تو
از لبه ی تختم سرازیرمی شود
پنجره ها خودرا
به آغوش هم می کوبند
کفشهایم راازپایم دربیاوری
من راحتتر از کوه بالا می آیم.

۲
ادامه مطلب …

0 می پسندی؟