پیامک شادی وامید ۵-SMS joy and hope 5

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای ، به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای مدیون صبرت در برابر سیاهترین شبی هستی که هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی …

راستی هیچ فکر کردی؛ وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟ خیلی ساده است ! یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری……..

پس مشتاقانه به مسیرت در زندگی ادامه بده شاد باش و وجود نازنینت لبریز باشه از مهرو گرمای زندگی در این روزهای سرد زمستان …
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک شادی وامید ۴-SMS joy and hope 4

اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد.

“دکتر شریعتی”

تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم ، راهی برای عبور هست …

ما که کمتر از آنها نیستیم ، پس نا امیدی چرا ؟

دوست من

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار، که دریایی از نا امیدی است ،

دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است….

دلت پرامید ….

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک شادی وامید ۳-SMS joy and hope 3

امیدواریت به آنچه امید نداری بیش از چیزی باشد که امید داری،

موسی بن عمران به امید قبسی از آتش از پیش زن و فرزند خود رفت، به مقام کلیم اللهی رسید و با منصب پیامبری بازگشت.

ملکه سبا برای دیدن سلیمان و کشورش رفت ولی بدست سلیمان مسلمان شد،

ساحران فرعونی برای عزت گرفتن از فرعون رفتند، اما مومنین واقعی بازگشتند.

امیرالمومنین(علیه السلام )

منبع سایت تبیان
ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک شادی وامید ۲-SMS joy and hope 2

کسی گه خوابه را می شه بیدار کرد ولی کسی که خودش را بخواب زده را نه

آنگاه که همه به دنبال چشمانی زیبا هستند تو به دنبال نگاهی زیبا باش .

سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر که بتوانی چراغی به آن نصب کنی.

اینکه ما جرات نمی کنیم برای این نیست که کارها سخت است-بلکه کارها سخت است برای اینکه ما جرات نمی کنیم!

زندگی مثل یک پیانوست ، همان چیزی را می شنوی که می نوازی!!!

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم

پیامک شادی وامید ۱-SMS joy and hope 1

مردان بزرگ ، اندیشه های بزرگ
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است …

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما…

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم