اس ام اس زندگی SMS Life 8-8

روزگارا:

تو اگر سخت به من میگیری،

با خبر باش که پژمردن من آسان نیست،

گرچه دلگیرتر از دیروزم،

گر چه فردای غم انگیز مرا میخواند،

لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست

زندگی باید کرد…!

ادامه مطلب …2 ازانتخابت متشکرم!

اس ام اس زندگی SMS Life 5-5

مسافرت به یک مکان فوق العاده خوش آب و هوا و عالی خوش نمی گذره، اگه همسفرهات آدمهای خوبی نباشن …

مسافرت در یک مسیر سخت میتونه لذت بخش باشه، اگه همسفرهای خوبی داشته باشی …

زندگی یک سفر پر مخاطره ست ، همسفرهای خوبی انتخاب کن و همسفر خوبی هم باش …

فرزند خوب ، برادر یا خواهر خوب ، دوست خوب ، فامیل خوب ، پدر یا مادر خوب ، همکار خوب … همه اینها بودن سخت نیست … حتی اگه سخت باشه عاقبتش تلخ نیست …

راز یک زندگی زیبا این است

که امروز با خدا گام برداری

و برای فردا به او اعتماد داشته باشی …

ادامه مطلب …1 بی نهایت سپاسگزارم