یتیمی۱۸ -Orphan

دخترک دست فروش و روح الله داداشی

روح‌الله شهرت و محبوبیتش را نه فقط به خاطر مدال‌های طلایی رنگش، که به خاطر کمک‌هایش به نیازمندان به دست آورده بود؛ کمک‌هایی که هیچ‌کس آنها را نفهمید و او بدون آن‌که حتی به برادرش که نزدیک‌ترین کسش بود بگوید؛ آنها را انجام داده است. علی داداشی در این مورد می‌گوید: «دختر خانمی از یکی از شهرهای شمالی کشور آمده بود و در مراسم روح‌الله شرکت کرد. او خیلی اصرار داشت مرا ببیند، وقتی با هم روبه‌رو شدیم گفت شما مرا می‌شناسید؟ هرچه فکر کردم او را به خاطر نیاوردم .
ادامه مطلب …

یتیمی۱۷ -Orphan

یادمان باشد

یادمان باشد رفتار و گفتار ما ممکن است ذهنیت دیگران را نسبت به بعضی از چیزها تغییر دهد.

یادمان باشد به خاطر اینکه ممکن است در آینده به دیگران احتیاج داشته باشیم به آنها سلام اضافی ندهیم.

یادمان باشد زحمت ها و محبت های دیگران را بی جواب نگذاریم.
ادامه مطلب …

یتیمی۱۶ -Orphan

امیدمان فقط تویی

باید فقط به خدا امید داشته باشی وقتی برای بدست آوردن منافع بیشتر به فکر ارتباط با افراد ثروتمند و صاحب نفوذ هستی.

باید فقط به خدا امید داشته باشی وقتی روز معلم به استادت کادو می دهی تا آخر ترم نمره خوبی به تو بدهد.
ادامه مطلب …

یتیمی۱۴ -Orphan

ناامیدی هرگز

گاهی باید به خود بیایی و ببینی خدایی را که تو را تنها نمی گذارد و بگویی:

نا امیدی هرگز.

گاهی باید نفس عمیقی بکشی و بگویی : نا امیدی هرگز.

گاهی باید شاخه گلی بخری و بگویی : نا امیدی هرگز.
ادامه مطلب …