یتیمی۱۲ -Orphan

زندگی می گذرد

زندگی می گذرد پس بگذار ازتو به یادگار بماند لحظه های خلوت تو با خدا.

زندگی می گذرد پس بگذار از تو به یادگار بماند شاخه گلهایی که هدیه دادی.

زندگی می گذرد پس بگذار از تو به جا بماند اشک هایی که از سر شوق ریختی.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟