ترکیبات شیمیایی عسل-Chemical composition of honey

[box type=”shadow”] ترکیبات شیمیایی عسل
ترکیبات شیمیایی عسل متنوع و پیچیده است . ترکیب عسل هایی که منشا گیاهی دارند فرق می کند. چهار پنجم وزن عسل را کربو هیدرات ( مواد قندی – نشاسته ای ) تشکیل می دهد[/box]
ادامه مطلب …

ترکیبات عسل طبیعی-Ingredients Honey

[box type=”shadow”]ترکیبات عسل طبیعی

۱- قندها ۹۵ تا ۹۹ درصد ماده خشک عسل طبیعی را تشکیل می‌دهند. بخش اعظم این قندها فروکتوز و گلوکز بوده که آن هم ۹۵-۸۵ درصد کل قندها می‌باشد. به طور کلی فروکتوز فراوانتر از گلوکز است. [/box]
ادامه مطلب …