نوشته‌ها

حب خوردن در خواب

تعبیر خواب حب

حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش حب می خورید و اطمینان دارید که با خوردن آن حب بهبود حاصل می کنید مالی مختصر نصیب شما می شود که ممکن است متعدد باشد ولی کم است.
ادامه مطلب …0 می پسندی؟