تعبیر خواب باروی

محمدبن سیرین گوید: باروی شهر و قلعه و ده، دلیل بر پادشاه نماید یا بر والی .

و معبران گویند باروی شهر، دلیل بر پادشاه بود و باروی ده، دلیل است بر خداونده ده.

اگر بیند که باروی شهر قوی و بلند است، دلیل است بر قوت و نیکی حال پادشاه.

اگر بیند باروی شهر بیفتاد و خراب شد، دلیل بر هلاک پادشاه کند.

اگر برخی از آن بیفتاد، دلیل بر هلاک والی است. اگر بیند بارو را نو کردند، دلیل که پادشاه نو در آن شهر مقیم شود. ابراهیم کرمانی گوید: باروی شهر و آن چه نزدیک دروازه شهر است تاویلش عیش و ایمنی است و آن چه در پس شهر …
است همان باشد و هر نیک و بد و زیاده و نقصان که در بارو بیند، دلیل بر ان پنج گونه است.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *