تعبیر خواب بار کشیدن

تعبیر خواب بار کشیدن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد.

اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است.

دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی.

اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد.

اگربیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *