تعبیر خواب بنا -Building Dream Interpretation

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بنا و ساختمان در خواب هایما آرزو و آمال است و کارهاییاست که بر مبنای هوای نفس میخواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.

بنا
بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

لوک اویتنهاو میگوید :

بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن عمارت کردن اندکیغم بود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *