تعبیر خواب حاجی-Haji Dream Interpretation

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید

و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است .

و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است.

و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد. البته اگر آشنا باشد.

و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است.

اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.

محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند .

اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *