تعبیر خواب زباد

بدان که زباد، عرق جانوری است که بوی خوش دارد و مانند گربه می باشد. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زباد با خود داشت،

یا کسی به وی بخشید، دلیل که بیننده باادب و فرهنگ باشد و مردمان مدح و ثنای او گویند.

اگر بیند زباد بوی ناخوش داشت، دلیل است مردم نکوهش وی کنند.

اگر بیند که زباد هیچ بوی نداشت، دلیل که نکوئی با کسی کند که از او منت ندارد.

اگر بیند که زباد همی خورد، دلیل که عیالات او باادب و فرهنگ باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: زباددر خواب بر چهاروجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: ثنا و مدح. سوم: نام نیکو چهارم: کردارهای پسندیده.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *