تعبیر خواب سالک-Dream Interpretation seeker

سالک در خواب مقداری پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبیر شده.

این را جای دیگر هم توضیح داده ام ولی تکرار آن خالی از فایده نیست.

سالک

در خواب و تعیر آن استنباط خود خواب بیننده اصل و اساس قرار می گیرد و این استنباط باید درحین خواب حاصل گردد نه در بیداری و فردای شبی که خواب دیده اید.

در مورد همین سالک مثال می زنم. مثلا در خواب می بینید که زخمی بر گونه یا ساعد و ساق شما به وجود آمده. اگر در همان خواب استنباط و ادراک حاصل شود که آن زخم سالک است برای تعبیر همان استنباط شما یعنی سالک ملاک داوری قرار می گیرد و چنانچه در خواب ندانید آن زخم چیست اما فردای شبی که خواب دیده اید فکر کنید که دوش در رویا بر گونه و ساعد خویش دیدم احتمالا سالک بوده به هیچ وجه تشخیص شما محل اعتبار نیست و آن زخم به فرض که سالم هم باشد یک زخم عادی تعبیر می شود.

پس اگر در خواب زخمی بر صورت یا ساعد و ساق خویش ببینید و بدانید که سالک است به طور مطلق مال اندوخته ای است که سبب دردسر و زحمت می شود. مثل پولی که به امانت نزد کسی گذاشته باشند و این پول زمان زیادی بماند و صاحبش برای باز پس گرفتن آن اقدام نکند. این پول اندوخته جهت امانت دار دردسر و زحمت به وجود می آورد چون نمی تواند از آن استفاده کند و در مقابل مجبور است مراقب و پاسدار آن باشدکه دزد نبرد.

همین طور است قالی و البسه گران قیمت که نزدکسی یا جائی امانت نهاده باشند. یکی از معبران نوشته (وام نپرداخته یا طلب کهنه و نگرفته نیز به صورت سالک نموده می شود که بر گونه وام دار در خواب پدید می آید) برای اینکه بهتر روشن شوید به جای نوشتن تعبیر مختلف یک ماجرای واقعی را برایتان نقل می کنم. با مطالعه این ماجرا خودتان می فهمیدسالک در خواب چیست و چنانچه در رویاهای خویش سالک ببینید به راحتی می توانید خواب خویش را تعبیر کنید.

در قدیم بانکی در تهران وجود داشت به نام بانک کارگشائی. نقش بانک مذکور نقش یکصراف نزول خوار بود به این معنی که اشیا و اموال منقول مردم را گرو می گرفت و پول می داد و از این بابت با مرابحه گران دریافت می نمود. مردم غالبا فرش و زینتی های طلا . اشیا نقره ای خویش را به بانک کار گشائی می سپردند و پول می گرفتند و سر سال یا اصل پول را مسترد می داشتند و جنس خوییش را باز پس می گرفتند یا معامله شرطی و رهنی را تجدید می کردند و نزول را می دادند. یک روز خانمی به یک معبر که نمی خواهم از او نام ببرم مراجعه کرد و گفت: دیشب در خواب دیدم روی پیشانیم یک سالک گرد بزرگ در آمده. در خواب فهمیدم که آن زخم سالک است نه زخم معمولی . تعبیر آن چیست؟معبر اظهار داشت: تعبیر خواب این است که پول یا مالی را نزد تو امانت گذاشته اند. این امانت مدتی است نزد تو مانده و چون در بازپس دادن اهمال می کنی سالک بر پیشانیت ظاهر شده.

محمدبن سیرین گوید: سایبان درخواب ، پادشاهی باشد فرومایه. اگر بیند که در زیر سایبان نشسته بود، دلیل که به خدمت چنین پادشاهی پیوندد. اگر بیند که سایبان بر وی افتاد و او را از آن گزند رسید، دلیل پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از آن مضرت رسد. جابر مغربی گوید: اگر بیند که سایبان او پشمین است یا کرباسین و به گونه سبز یا سفید بود، دلیل کند خدمت پادشاه عادل کند. اگر به خلاف این بیند، خدمت پادشاه ظالم است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *