تعبیر خواب خنده

خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن.

 

هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است.

 

منظور از خنده آشکار همین است چون خنده آهسته و بی صدا و لبخند و تبسم خنده نهفته شناخته می شود و آشکار و بی پروا نیست.

 

چنانچه در خواب ببینید که به صدای بلند می خندید و قهقهه می زنید بر خلاف بیداری که خنده تجسم شادی است.

 

موردی پیش می آید که غصه دار و اندوهگین می گردید.

 

و ممکن است این غصه چنان شدید باشد که حتی شما را به گریستن وا دارد.

 

برای زنان به طور کلی خندیدن به صدای بلند در بیداری که مناسب نیست در خواب نیز شایسته و خوب نیست.

 

و بدی و عوارض آن بیشتر از مرد است.

 

برای جوان بدی خندیدن کمتر از سالمند است و برای بچه هیچ بدی ندارد.

 

و چنانچه بینید بچه ای در خواب می خندد و قهقهه می زند شاد می شوید.

 

خنده کودکان هر چه کوچکتر باشند به تبسم و خنده ملائک و فرشتگان بیشتر نزدیک است.

 

و خنده فرشتگان عنایت و رحمت الهی است که ابلاغ می گردد. اگر در خواب ببینید که تبسم می کنید خوب است .

 

و این تبسم در خواب نوید شادی است.

 

خنده دیگران نیز همین تعابیر را دارد با این تفاوت که شما اگر بی تفاوت باشید.

 

شاهد حادثه ای غمناک قرار می گیرید.

 

بی آن که به شما ارتباط داشته باشد.

 

محمدبن سیرین گوید:

 

خنده درخواب غم و اندوه است.

 

اگر بیند که به قهقهه می خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

 

خندیدن آهسته درخواب ، یافتن مراد بسیار است .

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

خنده آهسته در خواب ، دلیل فرزندی نجیب بود. و خنده قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود و شگفت آمدن از کار ایزدی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *