تعبیر خواب دارچین

دارچین تلخ کامی و فکر و خیال است.

 

شاید غصه ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و گرفتگی خاطر و فکر و خیال بیننده خواب را می آزارد.

اگر در خواب ببینید دارچین می خورید، به هر طریق که باشد، گرفتار اندوه و گرفتگی خاطر می شوید.

 

به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نیاید.

 

اگر دیدید مثلا دارچین دم کرده را با رغبت و میل می نوشید و از نوشیدن آن خوشتان می آید گناهی مرتکب می شوید.

 

که بعدا برای شما اندوه و ناراحتی می آورد.

 

اگر دیدید دارچین به دیگران می دهید برای او ناراحتی به وجود می آورید که خودتان هم در آن سهیم هستید.

 

تر و خشک و کوبیده و نکوبیده دارچین یک تعبیر دارد.

محمدبن سیرین گوید:

 

اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود.

 

اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

 

اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت، دلیل نیکی و صلاح است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *