تعبیر خواب دبه روغن

محمدبن سیرین گوید:

 

دبه روغن درخواب ، مردی امین بود که مال کسان رادر خیر و شر نفقه کند.

 

اگر بیند دبه روغن داشت یا کسی بدو داد، دلیل که با مردی امین او را صحبت افتد به دوستی و از او خیر یابد، به قدر بزرگی و کوچکی دبه.

 

اگر دبه را چرکین و کهنه بیند، دلیل که از آن مرد شر و مضرت بدو رسد.

 

اگر بیند دبه او ضایع شد از او جدا شود و ترک صحبت او بگوید.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

دیدین دبه به خواب بر نه وجه است.

 

اول: مرد امین، دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح دین.

 

ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: میراث از جهت زنان.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *