درباره تازه‌شهر

درباره تازه‌شهر

این امامزاده در ۵ کیلومتری شهر سلماس قرار دارد و مدفن چهار تن از فرزندان حضرت علی النقی (ع) به اسامی اسحق بن محمود، ابراهیم بن محمد، محمود بن عمر و جعفربن محمد و زیارتگاه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت است.

این امامزاده از سده‌های گذشته زیارتگاه مردم تازه‌شهر و سلماس بود و پس از زلزله سال ۱۳۰۹ ش دوباره بازسازی شد. مصالح بکار رفته در بنا آجر ، سنگ وملاط آهک و گچ است و در داخل باطلاق های جناقی و آجرکاری زیبا تزئین شده است.

تازه‌شهر(با نام قدیم کهنه شهر) یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان سلماس جای دارد.
در باره پیشینه تازه شهر همین قدر می‌دانیم که نام قدیمی آن «کهنه شهر» بوده‌است. بر اثر زلزله ۱۳۰۹ش در منطقه شاهپور و پیرامون آن، آبادی کهنه شهر خسارات شدیدی دید و برج قدیمی آن که در حدود ۷۰۰ به دستور میری خاتون دختر ارغون آغا، حاکم خراسان، ساخته شده بود و مسجد جامع آن ویران شد
تازه شهر، شهری در بخش مرکزی شهرستان سلماس * استان آذربایجان غربی. این شهر در دوازده کیلومتری جنوب غربی شهر سلماس (مرکز شهرستان)، در دشتی نسبتاًمسطح و در ارتفاع ۵۰۰، ۱متری از سطح دریا قرار دارد. آب و هوای آن نسبتاً سرد و خشک است

گول کهنه شهر :به وسعت ۱۲ هکتار در غرب کوه قارچی بگ ((قارچی بیع)) وجنوب سد دریک که
باز مانده دوران اوراتو بوده و در دوره احمد خان دنبولی دهانه سنگی آن از نو ساخته شده است
و در زلزله ۱۳۰۹ ش آسیب دیده بو
قلعه قارچی بیع : در جنوب گول و متصل به آن است که قلعه ای در دوره ایلخانان توسط میره خاتون
(سازنده برج مینار که مقبره وی نیز بوده است ) همسر تاج الدین علیشاه تبریزی ساخته شده بود
(حدود سالهای ۷۰۰ هجری قمری )
د در سال ۱۳۴۲ توسط مردم کهنه شهر باز سازی گردید .
مصللیم دیرمانی : در کنار جاده کمر بندی کهنه شهر و کنار آرامگاه مصللیم که به ویرانه ای در کنار
جاده کمر بندی واقع شده و اطراف آن را حصار ها در بر گرفته اند و قبل از زلزله در این مکان نماز
عید فطر وقربان خوانده می شد .
گوزلی دره (قوزلی دره ): زیارتگاهی در کنار سد دریک نرسیده به روستای نظر آباد در دامنه ارتفاعات
سنگر
ایوان داشی :در بلند ترین نقطه ارتفاعات انبد( انبت ) در شمال کهنه شهر واقع شده است .
گول بند ( گل بند ):یا صحیح تر قلباق : یکی از زیارتگاه منطقه ای بوده که قبل از انقلاب در آنجا قربانی
کرده و مراسمی بر گزار می کردند یک سنگ بزرگی بوده که نوشته های وجود داشته که معتقد بودند
بدست قلباق عارف نوشته شده و در کنار آن چشمه ای زلال بوده که در سالهای اخیر چشمه خشک
شده و آن سنگ را چند سال پیش افراد گنج جو تکه تکه کرده و از بین برده اند در دامنه انبت واقع شده
است .
آغ تپه ( تپه بزرگ ) : در بالای آن زیارتگاهی و در اواخر آسوریان کلیسای در جای آن ساخته اند و در
دامنه شمال شرقی آن قبرستان آسوریان کهنه شهر واقع شده است .
جودلر قبرستانی : در شمال قبرستان آغ داش واقع شده است .
آغ تپه ( تپه بزرگ ) : در بالای آن زیارتگاهی و در اواخر آسوریان کلیسای در جای آن ساخته اند و در
دامنه شمال شرقی آن قبرستان آسوریان کهنه شهر واقع شده است .
قبرستان آغداش : دخمه هایی در آنجا وجود داشته است .
زنجیر قلعه سی : در ورودی روستای نظر آباد بر بالای کوهی منفرد ساخته شده و قلعه ای دیگر در
روبه روی آن در دامنه سنگر بوده است .
قبرستان آغداش : دخمه هایی در آنجا وجود داشته است
کافیر قلعه سی : در شرق روستای زرین دره و جنوب غربی قارچی بیع واقع شده است که متعلق
به دوران اوراتو هاست که قسمتی ناچیز از دیوار های آن باقی مانده است و در دامنه شرقی این کوه
آثاری از گذشته در موقع حفاری برای کندن سنگها توسط کار کنان سد دریک بدست آمده است .
مینار کهنه شهر : در ظلع شمالی خیابان سالمی واقع شده بود که امروز به منزل مسکونی تبدیل شده
است.
دره زرین دره : این دره با صفا و سرسبز که رودی در آن جاری است در غرب روستای زرین دره واقع شده
که این روستا نام خودرا از آن دره گرفته است
این محل در گذشته متعلق به کهنه شهر بوده که آقای مشهدی دادش قصبه ای در دهه ۱۳۲۰ آن را
به سه خانوار کرد فروخته بود که زمستان ها دام هایشان را در آنجا نگهداری می کردند و تابستان
به روستای خودشان ( خور خورا ) می رفتند .
علیقلی تپه سی : که در بالای آن قبرستان مسیحیان واقع شده است وامروز از آن تپه شن کارخانه
ماسه شویی کهنه شهر تامین می شود.

کــهنـه شــهـر در گذرگاه تاریخ

شهر« کهنه شهر»که مدتهاست به علت نامعلومی به تازه شهر تغییر نام یافته. شهری است از توابع «شهرستان سلماس» در استان آذربیجان غربی که در هفت کیلومتری غرب سلماس فعلی واقع شده است .
نام کهنه شهر حکایت از این دارد که که در گذشته شهری بود آباد و پر رونق که بعدا عظمت خود را از دست داده وکهنه و متروک شده است بنابراین برای هر صاحب نظری این سئوال مطرح می شود که نام این شهر در گذشته،قبل از اینکه رونق خود را از دست بدهد چه بود وچرا در مقطعی از تاریخ رونق خود را از دست داد ؟
کهنه شهر با توجه به منابع تاریخی واشاره سفر نامه نویسان تا اواسط حکومت قاجارها سلماس نامیده می شد و مرکز ولایت سلماس بود و شهری بود پر رونق. بلازری مورخی است که در فتح موصل به سال ۲۰ هجری از سلماس نام برده و مینویسد:اورمیه را عتبه بن فرقد هنگام جنگ های موصل فتح کرد. خراج آن چندی به بیت المال موصل ریخته می شد و هم هینچنین بود حال خوی و سلماس.

ابن حوقل در کتاب صورت الارض که به سال ۳۶۸ هجری تالیف یافته از سلماس نام برده وآن را شهری متوسط ، آباد و پر نعمت که در آن قصر های بلندی از سنگ ساخته شده توصیف کرده است.

در کتاب «حدود العالم من المشرق الی المغرب» که در سال ۳۷۲ هجری تالیف شده از سلماس به این شرح یاد می شود:«شهرکی است خرم و ابادان و از وی شلوار بند های نیکو خیزد».

حمداله مستوفی مولف کتاب «نزهت القلوب» تالیف ۷۴۰هـ ق که اکنون منبع کاملا مطمئن جعرافی دانان می باشد ازاین شهرستان دیدن فرموده می نویسد:«سلماس از اقلیم چهارم است شهری بزرگی است و بارویش خرابی یافته وزیر خواجه تاج الدین علیشاه تبریزی آن را عمارت کرد و دورش هشت هزار گام است»

«مقدسی» در جغرافیای عربی خود که آنرا به سال ۳۷۵ هـ ق تألیف کرده از سلماس بنام شهر زیبایی یاد می کند که دارای بازار های متعدد بوده و مسجد جامع آن از سنگ ساخته شده است. محل این مسجد بین امام زاده و ساری مسجد بوده که آثار وخرابه های آن هنوز هم باقی است.

اما این شهر بعدها به دلایلی که قید خواهد شد رونق و رواج خود را از دست داد و همزمان با آن روستاهای دیگری در۷کیلومتری شرق این شهر به نام «دیلمقان» کم کم رونق یافت تا جایی که به مرکز «شهرستان» سلماس تبدیل شد.با پیدایی این شهر جدید شهر قبلی «سلماس» بنام شهر کهنه یا همان کهنه شهر در میان مردم معروف گردید. با وقوع زلزله در تاریخ ۱۳۰۹هـ ش دیلمقان و یا همان« کهنه شهر» سابق هر دو ویران شدند.پس از این واقعه تلخ، در کنار ویرانه های دیلمقان شهر تازه ای تاسیس شد که نام آن را «شاهپور» نهادند و مرکز شهرستان گردید. پس از انقلاب تصمیم به تغییر نام این شهر گرفته شد و چون گروهی براین باور بودند که «شاهپور» که قبلا سلماس نام داشت، آن را به سلماس تغییر نام دادند. حال ما با دلایل زیر می خواهیم نشان دهیم که کهنه شهر همان سلماس سابق است. با سوابق تاریخی بسیار کهن، و نهادن نام تازه شهر به آن منطقی به نظر نمی رسد. این دلایل عبارتند از:
۱- آقای دکتر حبیب زاهدی استاد جغرافیای دانشگاه تبریز در کتاب«بررسی و تحقیق درباره شاهپور آذربایجان»
پس از تحقیق و بررسی های لازم می نویسد: «آنچه مورخین اسلامی راجع به سلماس نوشته اند ارتباط با کهنه شهر دارد. در دوره قاجاریه سلماس کم کم اهمیت خود را از دست می دهد و بخش دیگری از این شهرستان به نام دیلمقان در هفت کیلومتری شرق سلماس رونق می گیرد. توسعه دیلمقان مدیون موقعیت جغرافیائی آن بودزیرا:اولا در جلگه هموار واقع بود ثانیآ در چهار راه جاده ها و راه هایی بود که ان را به خوی و رضائیه، تسوج و تبریز ارتباط می داد. ثالثآ دارای بارویی از خاک بود که با پنج دروازه با آبادی های دیگر ارتباط می یافت بدین ترتیب توسعه دیلمقان، سلماس را از خاطره ها فراموش می نماید. در ارتباط نام سلماس وکهنه شهر و مترادف بودن آن هیچ شکی نیست قدر مسلم این است که تا اوایل قرن بیستم نام سلماس باقی بود و پس از توسعه و رونق دیلمقان نام نام آبادی سلماس در میان اهل محل به کهنه شهر یعنی شهر قدیمی تبدی و تغییر می یابد.

۲- در جغرافیای تاریخی گیلان و مازندران و آذربایجان تالیف ابوالقاسم طاهری آمده است میشل جهانگرد دیگری است که از دیلمقان دیدن کرده و می نویسد«دیلمقان کنونی آبادی جدیدی است که به فرمان امیر خان قاجار از بستگان فتحعلی شاه احداث گردیدو در یک فرسخی مغرب این محل، شهر کهن سالی بود که اکنون خرابه ای بیش نیست تا انجا که من استنباط کردم تنها دلیل انتقال شهر به ای محل جدید این بود که از کرد ها دورتر باشند و از امنیت بیشتر ی برخوردار گردند.

۳- دلیل محکم دیگری که حکایت از شهر بودن کهنه شهر می کند این است که اهالی کرد و اعشایر منطقه هنوز هم این منطقه را باژر می نامند و در زبان کردی باژر به معنی شهر است و ساکنان ای شهر را باژری یعنی شهری یا به اصطلاح امروزی شهروند می گویند.

۴- «در زمان حکومت ایلخانان مغول آذربیجان مرکز حکومت گردید و به آبادی آن توجه خاصی مبزول شد و سلماس نیز از این آبادی برخوردار بود. مقبره میره خاتون معروف به مینار در شش کیلومتری باختر شاهپور میان ده سوره و کهنه شهر در حدود پانصد متری شمال شرق کهنه شهر «سلماس» نشان میدهد که سلماس نام کهنه شهر امروزی بوده است»

۵-بعضی از نواحی این شهر کهن که اکنون به صورت زراعی زاعی مورد استفاده قرار میگیرند به نام های ذرگر ارخی (نهر زرگر) کوچه ارخی (نهر کوچه) شّهّر ارخی(نهر شهر) نشانگر آن است که قلمرو هر کدام از نهر های مذکور که اکنون زیر کشت می روند نام محل های مسکونی یا تجاری شهر سلماس آن روزگار بوده است.

۶-زیر کشت بودن زمین های دیمی ناحیه «اوچ تپه» به مساحت تقریبی ۲ هزار هکتار با ابزار سنتی کشاورزی قبل از قرن حاضر در محدوده کهنه شهر، حکایت از جمعیت زیاد آن در گذشته دارد در صورتی که همین زمین های دیمی با دوره انحطاط و از رونق افتادن کهنه شهر تماماٌ ره شده و مدتی متروک بودند که اخیراٌ
باز با افزایش جمعیت و استفاده از ماشین های کشاورزی زیر کشت رفته اند.

۷-وجود قبرستان «آغداش» به وسعت حدوداٌ ۱۵ هکتار و قبرستان ارمنه در دامنه «آغ تپه» و قبرستان یهودیان در پای کوه «انبت» که هر کدام وسعت زیادی اشغال نموده و هم هکنون دست نخورده باقی است و شاهد مستند بر وسعت و جمعیت این شهر در گذشته می باشد.

۸-افراد مسن که در حال حاضر در قید حیات می باشند از وجود بازار ها و تیمچه ها و ده باب مسجد و چند باب حمام عمومی به نام حمام های سید لر،حمام حاج غفور و حمام حاج عباسعلی و ضمناٌ یهودی ها و ارامنه برای خود حمام جدا گانه داشتند و میدان وسیع که کوچه های باریک وطویل به آن منتهی می شد خبر می دهند که همه این ها از ویژگی های شهر های قدیمی از نظر بافت و سیمای شهری می باشد البته بنا به اظهارات همین افراد، بخشی از این آبادی ها در حمله «جیلو ها» بوسیله آتش سوزی و خراب کاری آنها ار بین رفته و باقی آن نیز به وسیله زلزله نابود شده است ۹-آثار باقی مانده از شانزده باب آسیاب آبی به ظرفیت کل ۱۲الی ۱۰تن در شبانه روز، گواهی دیکری است بر شهر پر جمعیت و آباد بودن «کهنه شهر» در قرنهای گذشته.

۱۰-کاتب چلفی مشهور به حاجی خلیفه در «جهان نما» می نگارد سلماس شهریست از شهرهای سر حدی آذربایجان م معدود از تومان خوی که عبارت از سلماس ، اورمیه و خوی واشنویه است این شهر در هفتاد و نه درجه طول شرقی سی وسه درجه عرض و در سمت غربی تبریز در منتهای حدود آذربایجان واقع است و این قصبه از شرق به قصبه دیلمقان و دریاچه اورمیه و ازجنوب به اشنویه و از غرب به کوهستانات «حکاری» و از سمت شمال به گردنه «قوسقون قیران» محدود میشود.

۱۱-میرزا حسن زنوزی مولف معروف که از جمله افاضل عهد خاقان است در کتاب «ریاض الجنه» که بنام آن پادشاه تألیف کرده و روضه ای که مشتمل بر مسالک و ممالک است پس از نقل عبارت حمداله مستوفی می نویسد: «کاتب حروف گوید در این سنوات که قریب چهل سال است بواسطۀ عدل وداد حکام دنبلی، ولایت سلماس دایر و آباد بلکه فخرالبلاد و اهلی همیشه بالوار و اکراد غلبه تمام دارند و اکثر مردمش مشمول و صاحب ثروتند و خدیو شهید سعید احمد خان قریۀ قریۀ دیلمقان را باروی عظیمی کشید و آنجا را شهر چه ای ع ساخت و دکاکین و حمامات و مساجد و رباطات و عمارت عالیه در آنجا بنا نمود و اولادش هم در آبادی آن جا کوشیدند.

۱۲-در تاریخ رضائیه به قلم محمد تمدن آمده است: مارشیمون روحانی بزرگ «جیلو ها» برای ایجاد روابط حسنه وئ متحد شدن با اکراد نزد اسماعیل آقا سمیتگو عازم سلماس می شود و طی نامه ای اسماعیل آقا را که در چهریق اقامت داشت به سلماس (کهنه شهر) دعوت می نماید.
در صفحه دیگر این کتاب آمده است:«… با اینکه قتل مار شیمون از طرف اکراد سمیتگو بود،جه ربطی به مسلمانان اورمیه و اطراف شهر واهالی کهنه شهر (سلماس) دارد ؟»
توضیح انکه نویسنده در هر دو مورد سلماس را مترادف کهنه شهر معرفی نموده اند.
۱۳-رضا شاه در زمانی که هنوز در مقام سردار سپه بود پس از بازدید از اورمیه به قصد ملاقات اسماعیل آقا سمیتگو به کهنه شهر می آید. پیرمندان کهنه شهر که خود به عینه این جریان را مشاهده نموده بودندبه هنگام تحریر این کتاب از قول ایشان بیان شد که رضا خان سردار سپه مستقماٌ از اورمیه به کهنه شهر می آید و پس از دیدا با اسماعیل آقا در سر باز خانه کهنه شهر که محل آن امروز بنام «قازدارما» که امروزه به باغی تبدیل شده است مستقر میگردد این واقه را خواجه ابراهیم نوری رد صفحات ۱۴۰-۱۴۴ کتاب بازیگران اصل طلایی به طور مفسل نقل نموده و در چند مورد قرار ملاقات سردار سپه با اسماعیل آقا و همچنان محل سرباز خانه و محل استقرار ایشان را سلماس کهنه نام برده که دقیقاً اشاره به کهنه شهر می باشد و این مورد نیز نظریه ما رامبنی بر اینکه سلماس سابق کهنه شهر یا سلماس کهنه می باشد تایید می نماید .
دلایل فوق و دلایل متعدد دیگر و آثار و نشانه های بسیار هیچ شکی باقی نمی گذارد که «کهنه شهر» قبلاًًًًًً یک شهر آبادان و پر جمعیت به نام سلماس بوده است. منتهی جبر تاریخ، تحولات در سیستم ارتباطات و در انزوا قرار گرفتن این شهر، مسایل سیاسی و امنیتی سبب گردید این شهر مثل دیگر پدیده های انسانی دستخوش دگرگونی و انحطاط گردد شواهد و آثار نشان میدهد از اوایل نیمه دوم قرن سیزدهم هجری شمسی سیر قهقرایی در آن شهر شروع شد عده ای از سکنۀ آن بخصوص ارامنه ویهودیان مهاجرت کرده و به شدت از جمعیت آنها کاسته شد و بعد از این مرحله حمله جیلو ها و به دنبال آن غارت گری اکراد مزید بر علت گردیده در نتیجه این شهر کهن را به شکل یک شهر ویرانه در می آورد. بالاخره در سال ۱۳۰۹ شمسی زلزله بقایای آثار و تمدن و عظمت گذشته آین این شهر کهن را در زیر خاک مدفون نموده و درفتر حیات این شهر کهن به کلی بسته میشود.
بعد از زلزله در شرق شهر ویران شده محل جدیدی که اراضی مسطح و مزروعی بودند برای احداث شهر جدید در نظر میگیرند این محل جدید با طرح یک شهر با یک نقشه شطرنجی طراحی می شود که از طرح های جدید آن زمان بوده ولی ضعف اقتصادی مردم مردم مصیبت دیده که ناشی از حوادث گوناگونی از جمله حمله جیلو ها، ؛ارت گری اکراد وشدید تر از همه زلزله رمقی در ساکنان آن نگذاشته بود لذا واحد های مسکونی اغلب به صورت کاملاٌ ابتدائی از گل و سنگ به شکت وسیمای خانه های روستایی ساخته شد و به آن چهره یک روستا را داد و در تقسیمات اداری دولت وقتی این آبادی جدید به نام روستای «تازه شهر» از توابع دهستان جهریق جایگزین شهر بزرگ قبلی میشود و مدتی با این شرایط به حیات خود ادامه می دهد ولی مردم این شهر که فرهنگ پیشرفته و مدنیت را از اجداد خود ارث برده بودند و از سوی دیگر به تدریج زخم های کهنه یشان التیام می یابد میخاهند دوباره آب از دست رفته را به جوی بازگردانند و مجد عظمت شهر خود را زنده نمایند بنابراین درسال ۱۳۴۳ هجری شمسی به همت مردم اداره شهرداری در این آبادی تأسیس می شود و شهر داری با هکاری مردم فعالیت و آبادانی را به سرعت شروع کرده و در مدت کوتاهی خیابان ها آسفالت شده و مقدمات زیبا سازی آن شروع می گردد و چهره شهر به این آبادی بر گردانده میشود و از آن به بعد دوره پیشرفت و آبادانی آن شروع میشود تا اینکه در سال ۱۳۴۴ هـ ش در تسیمات کشوری تبدیل به شهر میشود و از توابع شهرستان سلماس.

مطالبی که تا اینجا در مورد تاریچه یا به عبارت دیگر جغرافیای تاریخی شهرمان بیان گردید اطلاعاتی بود که بیم ان می رفت که به زودی و به طور کلی نابود و فراموش شود و در نتیجه گذشته این شهر در تاریکی محض قرار گیرد زیرا اغلب این مطالب از زبان پیر مردانی نقل شده که آنرا بهتر از هر سند در سینه خود حفظ کرده اند و بعد از آنها، کسی را امکان دستریابی به آن اطلاعات نخواهد بود زیرا اطلاعات و مشاهدات این پیرمردان بعد از مدتی در دل خاک مدفون خواهد شد.
نویسنده بهروز جهان روشن کهنه شهری

منبع : شهر من کهنه شهر(آقای جلیل جلیلی کهنه شهری)

تازه شهر(با نام قدیم کهنه شهر) یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان سلماس جای دارد .آب و هوای آن نسبتاً سرد و خشک است .

پیشینه درباره پیشینه تازه شهر همین قدر می دانیم که نام قدیمی آن «کهنه شهر» بوده است . بر اثر زلزله ۱۳۰۹ش در منطقه شاهپور و پیرامون آن ، آبادی کهنه شهر خسارات شدیدی دید و برج قدیمی آن که در حدود ۷۰۰ به دستور میری خاتون دختر ارغون آغا، حاکم خراسان ، ساخته شده بود و مسجد جامع آن ویران شد. حوادث از حوادث مهم کهنه شهر، ملاقات مارشمعون بنیامین ، بَطرک نسطوری با اسماعیل خانسیمیتکو/ سِمکو، از رؤسای کُرد، در ۱۳۳۶، بود که بعد از همین دیدار مارشمعون به قتل رسید .
موقعیت جغرافیایی تازه شهر ، شهری در بخش مرکزی شهرستان سلماس * استان آذربایجان غربی . این شهر در دوازده کیلومتری جنوب غربی شهر سلماس (مرکز شهرستان )، در دشتی نسبتاًمسطح و در ارتفاع ۵۰۰ ، ۱متری از سطح دریا قرار دارد. آب و هوای آن نسبتاً سرد و خشک است.
ویژگی های جغرافیایی رود رشاده که از دامنه‌های کوه‌های مرزی هاراویل سرچشمه می گیرد اراضی پیرامون تازه شهر را آبیاری می کند و به رود زولاچای می پیوندد. همسر تاج الدین علیشاه جیلانی تبریزی است که در سال ۷۱۰ ه .ق . ساخته شده و معماری آن مشابه گنبد های سه گانه شهر ارومیه میباشد . این برج که ارتفاعی حدود بیست متر داشته بر اثر زلزله ویرانگر ۱۳۰۹ سلماس از بین رفته و بعد ها اراضی آن از طرف زمین خواران محلی مورد تجاوز قرار گرفته و بصورت غیر قانونی تبدیل به محل سکونت گردیده است .

استخرکهنه شهر یا ( گؤ ل Göl ) – که بنای اولیه آن مربوط به تمدن کشاورزی و آبیاری دولت اورارتو بوده ( حدود ۲۸۰۰ سال ) و از ابتکارات آن حکومت میباشد .

گاوور قلعه سی یا قلعه کافر– این قلعه در غرب کهنه شهرو در مجاورت گؤل و نزدیک روستای زرین دره قرار دارد و امروز اثری جز تخته سنگهائی بر روی تپه بلند چیز دیگری مشاهده نمی شود .
مرگ یعقوب یاماریعقوب – در ضلع جنوبی امامزاده کهنه شهر ودر فاصله صد الی ۱۵۰ متری انست و زیارتگاه ارمنی ها بوده است و نوشته هائی بر روی درب ورودی تاریخ بنا را نشان میدهد .

قوزلی دره – زیارتگاهی در غرب کهنه شهر

ایوان داشی یا سنگ ایوان – در کهنه شهر که دارای کتیبه و نوشته ای هست قولباق یا گول بند – زیاتگاهی است .

– قبرستان قدیمی کهنه شهر – و قازدارما ( قزا ق خانه ) کنار همین قبرستان

-برج مینار – این برج با شکوه و زیبا در کهنه شهرقرار داشت و تا سال ۱۳۰۹ بر جا بود . خرابه های این برج پس از زلزله سلماس نیزپایدار بود که نگارنده آنها را بچشم دیده ام . به عقیده هرتسفلد این برج قبر میره خاتون دختر ارغون خان رادکانی حاکم آذربایجان و همسر تاج الدین علیشاه جیلانی است که تاریخ آن ۷۰۰ یا ۷۱۰ ه. ق. میباشد .

-( قَرَنلیق اَغیل Gərənlig Əğil ) یاآغل تاریک کهنه شهر- نگارنده دراردیبهشت سال ۱۳۷۰ در معیت همکاران فرهنگی برای مطالعه آغل تاریک یا قرنلیق اغیل رفتیم که در کنار اوچ تپه لر و در فاصله اندکی از دره زولا قرار گرفته است . بنا به افواه در انجا آثاری از کهنه شهر قدیم که گویا ( محل شهر سبا )بوده ! وجود دارد و گویا این مجرا راه ورودی همان شهربوده است ! در حالیکه فقط مجرای آب زیر زمینی بوده و ارزش باستان شناسی ندارد .

امام زاده کهنه شهر
امام زادگان از اولاد شریف حضرت امام هادی النقی علیه السلام به نام های امام زاده اسحاق بن محمد بن علی بن علاء الدین ابراهیم بن شمس الدین محمد بن علی بن محمد بن حسین بن محمد بن علی بن محمد بن الامام الهادی النقی علیهم السلام و امام زاده جعفر بن محمد بن علی بن علاء الدین ابراهیم بن شمس الدین محمد بن علی بن محمد بن حسین بن محمد بن علی بن محمد بن الامام الهادی النقی علیهم السلام و امام زاده ابراهیم بن محمد بن علی بن علاء الدین ابراهیم بن شمس الدین محمد بن علی بن محمد بن حسین بن محمد بن علی بن محمد بن الامام الهادی النقی علیهم السلام و امام زاده محمود بن محمد بن علی بن علاء الدین ابراهیم بن شمس الدین محمد بن علی بن محمد بن حسین بن محمد بن علی بن محمد بن الامام الهادی النقی علیهم السلام
محل شهادت این بزرگواران در کتب کنز الانساب و بحر الرحاب که نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی علیه السلام موجود میباشد، در کهنه شهر سلماس ثبت و نگاشته شده است
سلام این وبلاگ متعلق به همه شما دوستان و همشهریان عزیز به منظور اشنایی با تاریخ کهنه شهر و مکانهای دیدنی وتاریخی و یاداوری فرهنگ اصیل این منطقه میباشد امیدوارم مورد رضایت شما قرار بگیرد. باتشکر( گروه فرهنگی کهنه شهر)

abshar_2020@yahoo.com

http://kohneh-shahr.mihanblog.com/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *