جغرافیای آذربایجان شرقیجغرافیای ایرانجوان‌قلعه

درباره شهر جوان‌ قلعه

درباره شهر جوان‌ قلعه

هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۸/۹۲ مصوب کرد:
-روستای جوان قلعه مرکز بخش قلعه چای شهرستان عجبشیر به شهر تبدیل و به نام شهر جوان قلعه نامیده می شود.

این مصوبه در مورخه ۱۵/۸/۹۲ توسط معاون اول محترم رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است.

ارسال پاسخ