جغرافیای آذربایجا ن غربیجغرافیای ایرانخلیفان

درباره شهرخلیفان

درباره شهرخلیفان

با یک تغییر در جغرافیای استان آذربایجان غربی؛

شهر خلیفان به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد

هیئت وزیران با توجه به ویژگی‌ها و بافت جغرافیایی منطقه، شرایط، امکانات و تقاضاهای مردمی با تشکیل شهر جدید خلیفان در استان آذربایجان غربی موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب ۱۳۶۲- روستای خلیفان مرکز بخش خلیفان از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر خلیفان شناخته می شود.
این تصویب‌نامه پس از تأیید رئیس جمهور از سوی محمدرضارحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ارسال پاسخ