جغرافیای اردبیلجغرافیای ایرانعنبران

درباره شهرعنبران

شهر عنبران

درباره شهرعنبران

شهر عَنبَران یکی از شهرهای شهرستان نمین واقع در استان اردبیل میباشد.

مردم عنبران به زبان آذری و به لهجه عنبرانی صحبت می‌کنند.

عنبران

محلات این شهر تشکیل شده‌است از سه روستای سابق عنبران بالا، عنبران پائین و امین جان یا به زبان محلی (امجون). عنبران بالا در گذشته پناهگاهی بوده برای چله‌نشینی درویشان وصوفیه . در محل امروزی عنبران پایین، زمین‌های کشاورزی و مراتع و چراگاه قرار داشته‌است که با گذشت زمان و کوچ عده‌ای از مردم عنبران بالا و روستاهای پیرامون به این منطقه روستای عنبران پایین شکل گرفته‌است.

ارسال پاسخ